• Hocky Grass

    ஹாக்கி புல்

    ஹாக்கி புல்: தயாரிப்பு அம்சங்கள்: 100% PE சுருள் மோனோஃபிலமென்ட் பிளேயர் மீறமுடியாத ஆறுதலுடன் நட்பு சிறந்த விளையாட்டுத்திறனுக்கான மென்மையான மேற்பரப்பு அழகியல் வண்ண கண்டுபிடிப்பு தீவிர புற ஊதா நிலைத்தன்மை மற்றும் ஆயுள் தீவிர புற ஊதா நிலைத்தன்மை மற்றும் ஆயுள் தீவிர புற ஊதா நிலைத்தன்மை மற்றும் ஆயுள் சுருக்கமான தோற்றத்திற்கான அடர்த்தியான தையல் சொத்து உலகளாவிய தேசிய பந்து மீள் 100 மிமீ -400 மிமீ 100 மிமீ -425 மிமீ பால் ரோல் ≥10 மீ ≥9 மீ பால் ரோல் விலகல் @ 9.5 மீ≤0.5 மீ @ 8.5 மீ≤0.45 மீ அதிர்ச்சி உறிஞ்சுதல் ...