France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

பிரான்ஸ், யெவ்லைன்ஸ், லெஸ் மியூரோக்ஸில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம்

5

பச்சை தரை ரெயின்போ புல் கோர்ட் ஆர்டிஃபைல் புல் திட்டம்

1

பச்சை புல் மீது கிடந்த பேஸ்பால் பந்து மற்றும் மட்டையுடன் கண்ணாடி நீர் போர்

6

தரை நிறுவல் பள்ளி விளையாட்டு மைதான புல்

Jorky ball field with gate

செயற்கை புல் உட்புற ஜார்க்கி பந்து புலம்